Thumbnail

Support - Revision

Her kan du finde hjælp og svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende Revision.

Revision - Daglig brug

 • Findes der en generel brugervejledning?
 • Hvilke genvejstaster er der i Revision?
 • Hvordan opdaterer jeg vejledningstekster?

  Vejledningsteksterne opdateres på følgende måde:

  Vælg Værktøjer – Opdater alle vejledningstekster

  Opdater alle vejledningstekster

  Dermed er alle vejledninger i toppen af siderne opdateret. Hvis vejledningen ønskes større/ lidt mere læsevenligt kan der dobbeltklikkes i teksten og vejledningen kommer frem i et separat vindue.

  Vejledningstekst læsevenlig
 • Hvordan opdaterer jeg tjeklister?

  Tjeklister kan opdateres med to forskellige metoder

  1. Opdater hele tjeklisten

  Vælg Opdater påstande under tjeklisten, og alle punkter i denne tjekliste opdateres, men dine notater og flueben nulstilles.

  Opdater hele tjeklisten

  2. Opdater linie for linie og behold noter og flueben

  Vælg Sammenhold med standard, hvis der er opdaterede påstande, bliver standardpåstandene grønne hvis der er opdatering til den enkelte påstand.

  Opdater linie for linie

  Vælg Opdater påstande og den enkelte påstand bliver opdateret og teksten bliver overført fra standard påstande til påstande og skifter farve fra grøn til grå/hvid.

  Sammenhold med standardtekst

  Når du igen vælger Vis valgte påstande beholder du dine notater og flueben i tjeklisten.

  Opdateret tekst behold note og flueben

 • Hvordan opdaterer jeg handlinger?

  Åben Skabelonguiden og under handlinger vælges ”Wolters Kluwer skabelon”. Ved at vælge ”Wolters Kluwer skabelon” opdateres alle handlinger i den valgte opgavetype ”Revision” til den nyeste udgave.

  Dette foretages ved årsrul af din Revisions fil, da dine kommentarer skrevet i dette års fil bliver nulstillet/fjernet.

  Opdatering af handlinger

  Klik OK – herefter får du følgende spørgsmål, hvor du har mulighed for at fortryde opdateringen af dine handlinger ved klik på Nej:

  Fortryd opdatering af handlinger

  Vil du opdatere; klik på Ja og din fil er nu opdateret

 • Hvordan opdaterer jeg handlinger uden at miste noter og markeringer?

  Handlinger opdateres direkte under valg af handlinger, så noteringer under handlinger eller status IKKE mistes, som det gør, hvis der opdateres via ”guide for valg af skabeloner”:

  Opdater handlinger

  Opdateringen af handlingerne gøres i 4 trin:

  opdater handlinger 4 trin

  1. Vælg type af erklæring, der skal opdateres, enten din virksomhedsstandard eller Wolters Kluwer skabelon

  2. Vælg Nye handlinger i listen:

  Nye handlinger

   

  3. Klik i vælg/fravælg alle

  4. Klik i dobbelt pilen midt på skærmen, og herefter bekræft 

   Opdater alle markerede handlingerOpdatering færdig

  Denne proces gentages for Ændrede handlinger.

  For Fjernede handlinger gøres følgende:

  Fjerne handlinger

  1. Vælg fjernede handlinger

  2. Klik i vælg/fravælg alle

  3. Klik i Fjerne nederst i billedet, og herefter bekræft og luk

 • Hvordan opdaterer jeg tekstskabeloner?

  Åben Skabelonguiden

  1. Under Tekstskabelon vises i øverste boks, hvilke tekstskabeloner der er indlæst i din revisionsfil.
  2. Fjern Flueben i ”Behold nuværende tekstskabelon
  3. Du får nu mulighed for at vælge hvilke dokumenter du ønsker at opdatere, fjern flueben ud for dokumenter som ikke skal opdateres
  4. Er der dokumenter som er indlæst i øverste boks, fx tiltrædelsesprotokol, som du ikke længere skal bruge i din Revisionsfil, markeres denne/disse med flueben og klik på slet.
  5. Klik OK, og din fil er nu opdateret
  Opdatering af tekstskabeloner

   

 • Hvordan årsruller jeg en Revisionsfil?

  For at rulle din fil til et ny regnskabsår skal du gøre følgende:

  Vælg Basisoplysninger – virksomhedsoplysninger- stamoplysninger  

  Klik på  Årsskifte

  Årsskrifte

   

  Herefter spørger programmet om du vil gemme filen inden du fortsætter.

  Hvis du ikke har lavet ændringer i filen efter du har åbnet den, klik Nej

  Hvis du har lavet ændringer siden åbning, klik Ja

  Vil du gemme

  Vælg om du vil udskrive og gemme en pdf i dette skærmbillede:

  Udskriv til pdf - lås fil

  Indtast slutdato det nye regnskabsår i følgende billede og klik Næste.

  Vælg slutdato i nyt regnskabsår

   

  Næste skærmbillede er Skabelonguiden hvor

  1. Handlinger

  2. Tekstdokumenter 

  opdateres til seneste version:

  Skabelonguide før opdatering
  Før opdatering
  Skabelonguide efter opdatering
  Efter opdatering

  Sidste billede giver dig mulighed for følgende:

  Oprydning fra sidste års fil

  Fjern datoer/signaturer - Fjerner alle datoer/signaturer, der er sat på alle godkendelse af arbejdssiderne.

  Fjern alle referencer på alle kontosammendrag - Fjerner alle referencer på konti i kontooversigter

  Nulstil alle checklister - Alle flueben og noteringer i checklister nulstilles

  Nulstil alle risiko- og væsentlighedsvurderinger - Nulstiller alle indstillinger i Vurdering af risiko- og væsentlighedsvurderinger. Alle handlinger sættes til standardhandlinger.

  Nulstil alle registrerede iboende risikoer og vurdering af risiko for besvigelser - Ved nulstilling af alle registrerede iboende risikoer og vurdering af risiko for besvigelse, skal alle disse risikoer registreres på ny i det nye år. Koblingen mellem betydelig risiko og substanshandling bliver også nulstillet.

  Slet alle vedhæftede filer tilhørende regnskabsår, som er ældre end 1 år - Sidste års og årsuafhængige filer forbliver i filen. Filer der er ældre end 1 år slettes. Ældre vedhæftede filer er tilgængelige i sidste års revisionsfil. Fordelen ved at slette ældre filer er, at filen bliver mindre og tager kortere tid at åbne og gemme.

  Slet alle sidste års vedhæftede filer - Sletter alle sidste års vedhæftede filer. Årsuafhængige vedhæftede filer bliver ikke slettet.

   

  Marker de punkter du ønsker at bruge og vælg OK

   

  Hvis du har valgt at opdatere handlinger får du denne besked

  Opdater skabeloner ja tak

  Vælg Ja, og du har nu opdateret dokumentationsmetode, posttypeinddeling, handlinger og/ eller  tekstdokumenter og årsrullet din fil.

  Husk at opdatere vejledningstekster og tjeklister også.

   

 • Hvordan vedhæfter jeg en fil?

  En fil kan vedhæftes et område i Revision på følgende måder:

  1. Drag  and drop – som i alm. stifinder/windows

  2. Højreklik i informationsruden

  Kopi af ekstern fil

  Indsæt kopi af ekstern fil

  Herefter skal du vælge om

  1. Du vil lave et link eller kopiere filen ind i Revision

  2. Skal filen kun være tilknyttet dette regnskabsår, marker Årsafhængig, eller er det en stamoplysning som fx et skøde der skal dokumenteres i kommende regnskabsår også:

  Vedhæft ekstern fil

  Der vises nu en clips på 19 Likvider og banker og filen vises i boksen nedenfor:

  19 Likvider og Banker
 • Hvordan linker jeg en vedhæftet fil til en anden regnskabspost?

  For at vedhæfte/linke engagementsforespørgslen til et andet område fx 25A kortfristet gæld til kreditinstitutter… skal du gøre sådan her:

  1. Marker området 25A kortfristet gæld til kreditinstitutter…

  2. Højreklik i vedhæftningsvinduet og vælg Tilføj reference til eksisterende dokument…

  Knyt til flere områder

  Nu vises alle filer som er vedhæftet Revisionsfilen og klik på Engagementsforespørgsel 31. december 2019 DB.pdf og OK

  Vælg fil

    

  Nu er Engagementsforespørgsel 31. december 2019 DB.pdf linket til 25A kortfristet gæld til kreditinstitutter…

  tilknyttet 2 områder

   

  Du kan altid se hvor dine filer er vedhæftet og hvilket regnskabsår de tilhører ved klik på F7

  Oversigt vedhæftede filer

 • Hvordan gør jeg ERST's focusområder til særlige risici?

  Vælg siden  Forståelse af klienten og dens omgivelser -> Vurdering af risiko for besvigelse

  Indtast de relevante af følgende risici tekster i feltet beskrivelse og vælg de regnskabsposter, der er påvirker din kunde:

  1. Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis
  2. Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis
  3. Koncernregnskaber, hvor der indgår arbejde, som er udført af en eller flere komponentrevisorer

  Tilknyt de relevante regnskabsposter og revisionsmål til de enkelte risici, som fx:

  Identificerede besvigelsesrisici

  Ved at oprette risici på denne side bliver risiciene gjort til særlige risici med det samme og fejlkontrollerne gør udførende revisor opmærksom på at få afdækket disse områder igennem hele erklæringsopgaven.

 • Hvordan behandler jeg væsentlige risici på regnskabsmæssige skøn?

  Vælg siden PlanlægningForståelse af klienten og dens omgivelser - Regnskabsprincipper og øvrige problemstillinger

  Klik på Faktorer i relation til iboende risiko

  Faktorer i relation til iboende risiko

  1. Indtast det regnskabsmæssige skøn

  2. Vælg hvilke(n) regnskabspost er påvirket

  3. Vælg hvilke(n) revisionsmål er påvirket

  4. Sæt flueben i BR (Betydelig Risiko)

   

  Tilknyt de relevante regnskabsposter og revisionsmål til de enkelte risici, som fx:

  1. Udviklingsprojekt - Regnskabsmæssig skøn                    
   1. Der er risiko for at forudsætninger for forretningsplan, gør at udviklingsprojektet ikke opfylder betingelserne for at kunne aktiveres

   2. Der er indikationer på nedskrivningsbehov

  2. Investeringsejendomme – Regnskabsmæssige skøn
   1. Kostpris – Der er indikationer på nedskrivningsbehov

   2. Dagsværdi - Der er indikationer på skønsmæssig usikkerhed og graden af subjektivitet

  3. Skatteaktiver - Regnskabsmæssige skøn
   1. Midlertidige forskelle - Der er indikationer på skønsmæssig usikkerhed i forudsætninger for indregning

   2. Skattemæssigt underskud - Der er indikationer på skønsmæssig usikkerhed i forudsætninger for indregning

  4. Varedebitorer - Regnskabsmæssige skøn
   1. Der er indikationer på nedskrivningsbehov

  5. Varelager- Regnskabsmæssige skøn
   1. Der er indikationer på nedskrivningsbehov

   

  Faktorer i relation til iboende risiko - eksempel

   

  Ved at oprette risici på denne side med flueben i BR kolonnen, bliver risiciene gjort til betydelige risici med det samme, og fejlkontrollerne gør udførende revisor opmærksom på at få afdækket disse områder igennem hele erklæringsopgaven.

  Regnskabsmæssige skøn bør beskrives yderligere i rubrikken Regnskabsmæssige skøn og estimater på siden Regnskabsprincipper og øvrige problemstillinger.

   

  Opsummering og konklusion

  Opsummering og konklusion på regnskabsmæssige skøn efter den udførte revision, gøres på siden Konklusion – sammenfatning af udført arbejde – sammenfattende memo i rubrikken

  Sammenfattende memo - regnskabsmæssige skøn

 • Hvordan skifter jeg fra Revision til Udvidet gennemgang?

  Hvis du ønsker at skifte fra Revision til fx Udvidet gennemgang, skal du ændre følgende punkter i Skabelonguiden:

  Revision indstillinger:

   

  Revisionsinstillinger

   

  Nye indstillinger Udvidet gennemgang:

  Ændret erklæringstype
  1. Ændre Erklæringstype
  2. Ændre Opgavetype
  3. Vælg Wolters Kluwer Skabelon (behold aktuel Skabelon -> stadigt revisionshandlinger)
  4. Fjern flueben for at opdatere tekstskabelonerne
  5. Klik OK – herefter får du følgende spørgsmål, hvor du har mulighed for at fortryde opdateringen af dine handlinger ved klik på Nej:
  Fortryd opdatering af handlinger

   

 • 2019.3 eller før: Opdatering af Dokumentationsmetode, Posttypeinddeling, Handlinger og Tekstbehandlingsskabeloner?

  Vælg Skabeloner – Guide for valg af skabelon…

  Vælg Guide for valg af skabelon

  Overvej svarene i skemaet og herefter vælg Næste:

  Påstande

  I dokumentationsmetode beholdes markeringen i Revision, - Normal (begrænset) og vælg Næste

  Hvis der skal skiftes fra Revision til f.eks. udvidet gennemgang markeres denne i stedet og vælg Næste 

  Vælg dokumentationsmetode og opgavetype

  For Posttypeinddeling sættes flueben i begge bokse og vælg Næste

  Posttypeinddeling

  I næste boks opdateres handlinger på regnskabsposter. For at få de seneste opdateringer, samt visning af revisionsmål fordelt på balance og resultatopgørelse vælges:

  Wolters Kluwer skabelon til revision

  Hvis der er ændret dokumentationsmetode til f.eks. udvidet gennemgang er det muligt at udskifte revisionshandlingerne til udvidet gennemgangshandlinger for regnskabsposterne ved at flytte markeringen til Wolters Kluwer skabelon til udvidet gennemgang.

  Hvis behold aktuel skabelon vælges, udskriftes revisionshandlingerne for regnskabsposterne ikke til udvidet gennemgangshandlinger.  

  Når markering er sat som ønsket klik på Næste

  Handlinger

  Næste boks opdaterer tekstbehandlingsskabeloner, og hvis skærmbilledet viser fx Wolters Kluwer skabelon (2017.4) – Revision, bør du opdatere til en ny skabelon:

  1. Fjern flueben i Behold skabelon

  2. Vælg ny skabelon i listen som passer til den erklæringstype der skal afgives, hvis der i dokumentationsmetode er valgt en anden erklæringstype vælges en skabelontype der matcher.

   

  Tekstbehandlingsskabelon

  Indlæs enten alle filer eller fravælg de filer som ikke er nødvendig i næste års opgave og klik Afslut

  Vælg tekstdokumenter

  Herefter får du spørgsmålet

  Opdatering færdig

  Vælg Ja, og du har nu opdateret dokumentationsmetode, posttypeinddeling, handlinger og/ eller  tekstdokumenter.

 • Hvorfor starter Revision ikke op, når jeg forsøger at åbne Revision fra Årsafslutning?

  Start med at sikre at Årsafslutningsfilen og Revisionsfilen ligger i sammen mappe og/eller linket i Årsafslutning til Revisionsfilen er korrekt.

  Tjek at der er skiftet til Revisionsfil for samme regnskabsår som Årsregnskabsfilen. 

   

  Er programmerne ny installeret på terminal, server eller Citrix-løsning, er det vigtigt at systemadministrator sikrer sig, at programstien til Revision er korrekt anført i registeringsdatabasen. Yderligere informationer herom findes i brugermanualen i afsnittet ”Installation og licenser”.

 • Hvordan retter jeg på et arbejdsområde, hvor alt er ”låst” og undertrykt?

  Låst arbejdsområde

  Arbejdsområdet vil være spærret for redigering som følge af, at der er valgt at anvende indstillingen ”Lås for redigering” under opgavebeskrivelse.

  Lås for redigering

  Når funktionen ”Lås for redigering” er aktiveret, vil arbejdsområdet bliver låst for redigering, så snart den klientansvarlige har signeret alle områderne under arbejdsområdet ”Konklusion”.


  Ønskes et område åbnet op for redigering, skal den klientansvarlige nulstille signeringerne på konklusionssiden.

  Fjern godkendelse

   

  Brug evt. Ctrl+U for at se samlet, hvilke sider der er godkendt

  Samlet godkendelse af arbejdssider

   

   

 • Jeg mangler handlinger for fx Biologiske aktiver

  !! Vær opmærksom på at klik på Opdater kan nulstille ”Vurdering af risiko på revisionsmål” i anslået risiko, hvis der opdateres fra handlingsbank 1.0.0 !!!! 

   

  De nye regnskabsområder læses ind i filen ved at klikke på

  Valg af handlinger

  Valg af handlinger

  Klik på Opdater

  Opdatering af handlinger

  Klik OK til at gemme filen

  OK til at gemme fil

  Klik straks på LUK:

  Opdatering af handlinger