Nyheder

Årsafslutning 2021.2

Virksomhedsregnskaber

  •  Samlet note for materielle anlægsaktiver
  • Årstal i headeren i specifikationshæftet
  • Ny linje i balancen til regnskabsklasse A
  • Revisionserklæring til regnskabsklasse A
  • Nye linjer i ledelsesberetningen

 

Indkomst- og formueopgørelse

  •  Nyt format på værdipapirnoterne
  • Automatisk header i erklæringen
Se mere