Årsafslutning 2022.2

Virksomhedsregnskaber

  • Nye noter:
    • Samlet note for immaterielle anlægsaktiver
    • Samlet note for finansielle anlægsaktiver
  • Egenkapitalopgørelsen tilrettet
  • Engelsk oversættelse af specifikationshæftet
  • Nye linjer i pengestrømsopgørelse vedr. kapitalinteresser

Indkomst- og formueopgørelse

  • Forside rettet
  • Nemmere opdatering af egneskabeloner
Se mere